Activiteiten Nederland

Fondsenwerving

Stichting Kinderen van de Zon stelt zich ten doel in Nederland fondsen te werven om haar doelstellingen waar te maken.

Uit donaties worden betaald:
• Kleuteronderwijs
• Individueel onderwijs
• Muziekonderwijs
• Leer-, spel- en knutselmaterialen
• Psychosociale steun

Donaties aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Wilt u meer weten ga dan naar de pagina Donateur.

Voorlichting

Onze stichting mag zich regelmatig presenteren tijdens buurtactiviteiten of kerstmarkten. Tijdens deze activiteiten worden Peruaanse spulletjes verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de projecten in Peru.

Op Nederlandse scholen geven wij presentaties over ons werk met de kansarme kinderen. Door Nederlandse schoolkinderen zich in te laten zetten voor kansarme Peruaanse leeftijdsgenoten, brengen wij hen betrokkenheid en bewustwording bij. Na onze presentatie organiseren de leerlingen samen met het schoolteam een goede-doelen-actie, waarvan de opbrengst naar onze projecten in Peru gaat.

Donateurs ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief om hen op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van de door ons gesteunde projecten.