Arequipa

In de stad Arequipa werken we samen met Flor Esteban Ninantay.
Tijdens ons werk met kansarme kinderen in Peru hebben wij ervaren dat organisaties vaak zelf geen ervaring hebben in het geven van voorlichting en workshops aan de kinderen, en dat het hen aan financiële middelen ontbreekt om hiervoor een expert in te schakelen. Daarom hebben wij een Peruaanse vrouw, Flor, gevraagd om namens de Stichting Kinderen van de Zon dit werk te gaan doen.

Flor heeft een ruime ervaring in het werken met kansarme kinderen. Zij geeft namens de Stichting Kinderen van de Zon in bestaande projecten en op scholen voor kansarme kinderen  voorlichting aan de kinderen, zoals workshops over seksuele voorlichting, huiselijk geweld, hygiëne, zelfvertrouwen en eigenwaarde, assertiviteitstrainingen, huiswerkbegeleiding en creatieve workshops. Tevens bieden we muzieklessen aan een groep verstandelijk beperkte kinderen in het dorp Majes.

Organisatie Restoring Children

In dit opvanghuis worden tijdelijk gemiddeld 15 jonge meisjes opgevangen, die slachtoffer zijn van mishandeling en seksueel misbruik. Regelmatig worden deze meisjes na een opname in het ziekenhuis doorverwezen naar dit opvanghuis, omdat zij niet terug kunnen keren naar huis. Vaak hebben deze meisjes nog nooit onderwijs gevolgd en kunnen zij lezen noch schrijven.
Voor deze meisjes verzorgt Flor workshops over seksueel misbruik, huiselijk geweld, vriendschap, zelfvertrouwen en eigenwaarde, in de hoop dat deze meisjes gesterkt kunnen terugkeren naar hun familie.
Tevens bieden we deze meisjes danslessen, zodat zij hun problemen even kunnen loslaten. Tijdens dansuitvoeringen leren zij zichzelf te presenteren, waardoor ook zij zichzelf gerespecteerd gaan voelen.

Amigos sin fronteras

Enkele uren buiten Arequipa wordt een groep van ongeveer 20 verstandelijk beperkte kinderen opgevangen. Ze mogen hiervoor gebruik maken van een ruimte in het gemeenschapshuis. Het zijn jongens met verschillende beperkingen, zoals het downsyndroom, blindheid etc. Deze kinderen en de ouders krijgen van geen enkele organisatie hulp. De grote droom van deze kinderen is om eens muziekinstrumenten en een muziekleraar te hebben, om tezamen muziek te maken. Onze wens is om de droom van deze kinderen te realiseren en muziek te brengen in het leven van deze kinderen.

Hogar de Cristo, Nuestro Hogar en Rayo de Sol

Dit zijn opvanghuizen met open deuren. Ongeveer 60 kansarme kinderen en jongeren zijn hier dagelijks vanaf het middaguur welkom. De kinderen krijgen een lunch en warme maaltijd, maken hun huiswerk, krijgen les in begrijpend lezen, muziek- en danslessen, en doen aan sport zoals volleybal en voetbal. Voor deze kinderen verzorgt Flor assertiviteitstrainingen, zodat de kinderen meer inzicht krijgen in hun emoties en de wijze waarop ze communiceren, het nemen van beslissingen, leiderschap en het vergroten van hun zelfvertrouwen

Terug naar Activiteiten Peru