Ayacucho

In de stad Ayacucho werken wij samen met ONG Mama Alice Peru. Mama Alice geeft kansarme kinderen een beter leven en is in 2004 opgericht door Fréderique Kallen. Zowel ONG Mama Alice als Kinderen van de Zon weten dat het geen gemakkelijke weg is die we kiezen, zeker niet in deze economisch zware tijden. Daarom hebben wij onze krachten gebundeld, zodat we tezamen iets voor de kansarme kinderen van Ayacucho kunnen betekenen.

Door onze jarenlange ervaring in het werken met kansarme Peruaanse kinderen hebben wij gezien, dat deze kinderen voor de verbetering van hun levensomstandigheden het meest gebaat zijn bij de kans op onderwijs. Maar om op school mee te kunnen komen is het ook belangrijk dat het kind geestelijke zorg krijgt. Daarom hebben wij de volgende projecten van ONG Mama Alice 'geadopteerd': kleuteronderwijs, individueel onderwijs en maatschappelijk werk. Tevens bieden wij de kinderen muziekonderwijs en vakopleidingen.

Kleuteronderwijs

Door kinderen te stimuleren om te leren voorkomen we, dat ze kiezen voor een leven op straat. Door het bieden van kleuteronderwijs krijgen de kleintjes voortaan dagelijks onderwijs en een goede basis om door te stromen naar de basisschool. Hiermee geven wij deze kinderen de kans op een betere toekomst.

Individueel onderwijs

Veel kinderen hebben concentratieproblemen, kunnen moeilijk of niet lezen en schrijven, of hebben grote problemen met wiskunde. Hierdoor zijn ze erg onzeker en timide. De mindere schoolresultaten beïnvloeden de relatie met de ouders, waardoor het gevoel van onzekerheid nog wordt versterkt. In de klas worden deze kinderen vaak genegeerd, waardoor de leerproblemen verergeren. De kinderen hebben een aanvangsniveau dat ver onder het niveau ligt van de schoolklas waarin ze zouden moeten zitten. Ons doel is om met individueel onderwijs deze kinderen binnen een schooljaar weer op het normale lesniveau van hun klas te krijgen, zodat ze mee kunnen komen op hun eigen school.

Maatschappelijk werk

Huiswerkbegeleiding geven of kinderen individueel begeleiden is een eerste stap in de goede richting, maar soms is dat niet voldoende. Begeleiding is vaak pas echt effectief als er aan meerdere factoren tegelijk wordt gewerkt. Enkele van deze factoren zijn het gezin en de thuissituatie waarin de kinderen functioneren. Een kleine positieve verandering binnen het gezin kan een groot effect hebben op het welzijn en de ontwikkeling van het kind. Het team sociaal werkers is daarom een belangrijke schakel binnen onze integrale aanpak.

Muziekonderwijs

Graag willen wij muziek brengen in het leven van deze kansarme Peruaanse kinderen.
Muziek verbindt en stimuleert de intelligentie, vermindert concentratieproblemen en verbetert de motoriek. Als je samen speelt moet je rekening houden met de rest van de groep. Muziek helpt om gevoelens een plek te geven. Tijdens de muzieklessen kunnen deze kinderen ontsnappen aan hun zorgen van alle dag en echt even kind zijn.

Naaiopleiding voor tienermoeders en alleenstaande moeders

Door het krijgen van naailessen kunnen tienermoeders en alleenstaande moeders in een veilige omgeving leren kleding naaien voor hun gezin en spulletjes voor ONG Mama Alice, die verkocht kunnen worden. Door het leren van dit vak krijgen zij tevens een goede kans op de arbeidsmarkt, verbeteren hun sociale vaardigheden, kunnen zij hun gezin onderhouden en krijgen zij een beter zelfbeeld.

Terug naar Activiteiten Peru