Missie

Visie

De wereld kunnen wij als kleine organisatie niet veranderen, maar volgens onze visie kunnen wij wel de wereld van een kind veranderen. Dit doen wij door de kinderen persoonlijke aandacht te geven en hen te laten voelen, dat zij de moeite waard zijn. De organisaties die wij steunen worden mede geleid door Peruanen, waardoor er meer draagvlak is bij de Peruaanse bevolking. Hierdoor kan de bevolking gaan beseffen hoe belangrijk het voor de toekomst van hun kinderen en Peru is, dat de jeugd zich sociaal-maatschappelijk ontwikkelt.

Missie

Elk kind verdient gelijke kansen, waar ook ter wereld.

Doelen

Het bieden van:
• Een veilige plek;
• Psychosociale steun aan kinderen en ouders;
• Voorlichting;
• Educatie ter verbetering van de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van de kinderen;
• Beroepsopleiding aan jongeren.

Missie - Kinderen van de Zon Missie - Kinderen van de Zon Missie - Kinderen van de Zon