Organisatie

Op 25 augustus 2003 is onze goede-doelen-stichting opgericht. Deze is actief in Nederland en wordt geleid door een onafhankelijk bestuur van 3 personen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Statutaire doelstelling

Het verlenen van financiële steun aan het werk van personen en instellingen, die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden en de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen die leven in de derde wereld.

Hiervoor zamelt de Stichting Kinderen van de Zon financiële middelen in, beheert deze en stelt ze ter beschikking aan organisaties die steun bieden aan kansarme kinderen.

Daar waar projecten aansluiten bij onze missie, visie en doelstelling werken wij samen met bestaande organisaties. Kleinschaligheid vinden wij belangrijk.

Naast het werven van donateurs en fondsen, organiseert onze stichting ook promotieactiviteiten, zoals het geven van presentaties, om potentiële donateurs en schoolgaande jeugd kennis te laten maken met de problemen in de derde wereld.

Het bestuur bestaat uit:
Marianne Schepers, voorzitter
Marieke Gans, secretaris
Pauke Rouppe van der Voort, penningmeester